akrobacija


akrobacija
/ acrobatic, acrobatic feat/trick/ /stunt I izvoditi akrobacijae perform/do/stage acrobatics (ili acrobatic feats itd.}\ aero perform itd. (|) air stunts; -e na tlu floor acrobatics (saltomortala somersaulting act; »čovjek od gume« contortionist act); jahačke -e t
* * *
• stunt
• acrobatics

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • akrobacija — akrobàcija ž DEFINICIJA 1. vježba koju izvodi akrobat, vratoloman, pogibeljan pothvat [cirkuska akrobacija; zračne akrobacije] 2. a. pren. komplicirana, vješto vođena, nekad i nečasna radnja [računovodstvena akrobacija] b. vješt odgovor ili obrat …   Hrvatski jezični portal

  • akrobácija — e ž (á) težko izvedljiva, tvegana telesna vaja: delati, izvajati razne akrobacije; vratolomne akrobacije artistov; pren. miselne akrobacije ♦ aer. letalska akrobacija hoteno nenavadno gibanje letala med poletom …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • ranversman — ranvèrsmān m <G ranversmána> DEFINICIJA term. složena akrobacija u kojoj zrakoplov mijenja pravac leta za 180° u gornjoj točki propinjanja ETIMOLOGIJA fr. renversement …   Hrvatski jezični portal

  • trenažni — trènāžnī prid. DEFINICIJA ob. u: SINTAGMA trenažna jedrilica jednosjeda ili dvosjeda jedrilica jake građe i čvrstoće, sposobna za izvođenje osnovnih akrobacija, služi za obuku; trenažni ciklus sport kružna metodska cjelina u sistemu sportskog… …   Hrvatski jezični portal

  • džigitovka — džìgitōvka ž <G mn ōvkī> DEFINICIJA kozačka akrobacija na konju ETIMOLOGIJA vidi džigit …   Hrvatski jezični portal